Atvira ugdomoji veikla „Skaitiniai ne tik suaugusiems“

Balandžio 3 d. ikimokyklinio ugdymo grupės „Voveriukai“ mokytoja Simona Jonikienė organizavo atvirą užsiėmimą „Skaitiniai ne tik suaugusiems“
Personažas „Voveriukas“ pasisveikino su kiekvienu vaiku, paprašė suskaičiuoti, kiek grupėje yra vaikų, kiek mergaičių, berniukų. Visi kartu susipažino su meno kūriniu, aptarė spalvas. Mokytoja pakvietė vaikus patiems pabūti dailininkais. Vaikai noriai įvairiomis rašymo priemonėmis spontaniškai braukė popieriaus lape, kūrė bendrą paveikslą.
Ugdomojoje veikloje buvo panaudotos netradicinės priemonės: kiaušinių lukštai, dažai, įvairių dydžių teptukai, savos kūrybos piešimo priemonės.
Dėkojame ikimokyklinio ugdymo mokytojai Simonai Jonikienei už kūrybiškos atviros ugdomosios veiklos organizavimą.

Regina Rimkutė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui