Atvira matematikos pamoka 3 klasėje

Gruodžio 21 dieną teko stebėti mokytojos metodininkės Danos Dainauskienės vedamą atvirą matematikos pamoką tema „Dalyba iš 3“. Pamokos pradžioje antrokai išklausę mokytojos pristatytą pamokos uždavinį aktyviai dalyvavo visose veiklose: atsakinėjo į klausimus, atliko individualias  užduotis raštu, lavino programavimo įgūdžius atlikdami dalybos veiksmus  su edukacinėmis bitutėmis – robotais „Bee-bot“.  Mokytojos paruoštos užduotys ugdė mokinių loginį mąstymą, pastabumą, bendradarbiavimą.

Ačiū mokytojai už pasidalinimą patirtimi. 

Sigita Olendrienė, pradinių klasių vyr. mokytoja