5-6 ir I-IIg klasės mokinių projektinių darbų pristatymas

Siekiant tobulinti ugdymo procesą bei skatinti metodų įvairovę gimnazijoje jau trečius metus iš eilės I ir IIg kl. mokiniai rengia projektinius darbus. Šiais mokslo metais projektinę veiklą vykdė ir 5-6 klasių mokiniai.  Projektinius darbus mokiniai rengė visus mokslo metus. Pradžioje mokiniai  pasirinko juos dominančias mokytojų pasiūlytas temas, susipažino su mokslinio darbo rašymo reikalavimais. Konsultuodamiesi su mokytojais darbą atliko savo norimu tempu. Paskutinę mokslo metų savaitę vyko projektinių darbų pristatymas.  Pristatymuose dalyvavo minėtų klasių mokiniai ir juos konsultavę  mokytojai. Pristatymo metu buvo galima pastebėti ir pasidžiaugti  mokinių kūrybiškumu, iniciatyvumu, atsakingumu. Kadangi mokinių darbai buvo skirtingi, jų rengimas pareikalavo ir kitokių gebėjimų. Taip atsiskleidė ir mokinių individualumas. Rengdami šiuos darbus mokiniai mokėsi analizuoti, apibendrinti, daryti išvadas, juos pristatydami lavino  viešojo kalbėjimo įgūdžius. Vieniems mokiniams tai buvo visai nesunku, nes buvimas scenoje jiems ne naujiena, o kitus reikėjo labai padrąsinti kalbėti prieš auditoriją. Mokinių darbus vertino tiek mokytojai, tiek mokiniai pristatymo metu pildydami pateiktas lenteles, užduodami klausimus kalbėtojams. Projektinių darbų rengimas – puiki priemonė pagyvinti gydymo procesą, ugdyti mokinių savarankiškumą, iniciatyvumą, kūrybiškumą, atsakomybę už savo darbo rezultatus bei idėjas.